Reload
{"id":303023,"created_at":"2023-11-27 21:45:50","updated_at":"2024-03-01 13:24:53","deleted_at":null,"published_at":"2023-11-27 21:45:50","original_id":null,"artist_id":43560,"title":"Thembi","slug":"thembi","status":"published","description":null,"album_id":null,"streets":1,"source_type":"s3","source":"file","lyrics":"Hook\r\nNgizamile Konke ,ngakokonke \r\nNgizamile ukukunika uthando,inhliziyo efundumele\r\nNhliziyo yami ilimele,bengikumele (ngikuthembile)\r\nThembi ngithembe uzongikhumbula \r\nUngithembisile soze ungishiye \r\nThembi uzongikhumbula \r\n\r\nKanti kunzima kanje ,ukuthanda umuntu aphinde akujikele \r\nInhliziyo yami iphukile ,besithandana bafese ukusihlukanisa \r\nWathembisa Wangiphathisa ,ngabambele \r\nIthemba lami nganyuka nalo,Ngizibonela umshado \r\nNgithumele nomalume ngothando \r\n\r\n.","download_count":18,"play_count":1,"restrict_download":0,"generated_thumbnail":null,"flag_count":0,"download_count_24":1,"download_count_24_at":"2024-03-01","reupload_sent":0,"thumb_path":"https:\/\/s3.eu-central-1.amazonaws.com\/sol-assets\/uploads\/public\/656\/4f1\/6e2\/thumb_991348_300_300_0_0_crop.png","status_reason":"published","status_reason_alt":null,"tags":[]}

Song Lyrics:

Hook Ngizamile Konke ,ngakokonke Ngizamile ukukunika uthando,inhliziyo efundumele Nhliziyo yami ilimele,bengikumele (ngikuthembile) Thembi ngithembe uzongikhumbula Ungithembisile soze ungishiye Thembi uzongikhumbula Kanti kunzima kanje ,ukuthanda umuntu aphinde akujikele Inhliziyo yami iphukile ,besithandana bafese ukusihlukanisa Wathembisa Wangiphathisa ,ngabambele Ithemba lami nganyuka nalo,Ngizibonela umshado Ngithumele nomalume ngothando .

Subscribe to get the hottest exclusive music and content straight to your inbox!

Register for Slikour On Life
Sign in for Slikour On Life